Многофункционална сграда - ж.к. Младост, гр. София - оферта №4882

Тип на имота Търговски център
Площ m2 9261
Възможност за лизинг Да | виж схемата »

Имотът представлява многофункционална сграда за обществено обслужване с подземен паркинг, магазини и заведения, разположена в гр. София, кв. Младост, между бул. Александър Малинов №40, заедно с поземления имот, с площ от 1722 кв.м. Общата РЗП на сградата е 9 261 кв.м. Сградата е с разрешение за ползване, издадено в началото на 2012 г. и се състои от седем етажа, вкл. три подземни и четири надземни етажа. В сградата има изградени две стълбищни клетки, 3 асансьора и от сутерен до етаж 3 има монтирани ескалатори.

В сградата е обособен самостоятелен обект - банков салон на две нива, който е въведен в експлоатация и е функциониращ към момента, като същият не е предмет на настоящата оферта.
Застроената площ, разпределена по етажи е както следва, включващи и общите части на сградата:

кота -9,30 – 1632 кв.м.
кота -6,40 – 1600 кв.м.
кота -3,50 – 1632 кв.м.
кота 0,00 – 888 кв.м.
кота +3,50 – 982 кв.м.
кота +7,00 – 1260 кв.м.
кота +10,00, без тераси – 779 кв.м. + 489 кв.м. тераси

В площите посочени по-горе, не е включена площта на самостоятелния обект - банков салон.

Местоположението на имота е изключително комуникативно, сградата се намира на едно от най-оживените кръстовища на София. Непосредствено пред централния вход на сградата има изход на станция на метрото.

Сградата е подходяща за използване за универсален или специализиран търговски център. Сградата може да бъде разделена функционално на различните етажи, като е възможно промяна на предназначението и преустройство на част от помещенията в офиси, развлекателни и спортни центрове или заведения за хранене.

Предимства на сградата:
- отлично местоположение;
- отлична видимост и архитектурно решение на фасадата;
- максимално оползотворяване на параметрите на застрояване;
- отворено пространство на наличните етажни площи и възможност за различна реализация, според бъдещото предназначение на сградата;

Продажната цена включва сградата и прилежащия терен.

Възможно е договаряне на отдаване под наем на части от сградата.

6,500,000.00 евро без ДДС

Изтегли подробна информация

Лица за контакт

Владимир Тодораков GSM: +359 882 882 653, vladimir.todorakov@ubb.bg

Юлия Шишкова GSM: +359 877 067 332, julia.shishkova@ubb.bg


Форма за контакт


Вашето име:

Вашият e-mail адрес:

Вашият телефон:

Относно:

Вашето запитване:

Генерирай нов код