Поземлен имот, Пловдив, Остромила - оферта №5455

Тип на имота Нива
Площ m2 4550
Възможност за лизинг Да | виж схемата »

Поземлен имот в землището на гр. Пловдив. с идентификатор № 56784.386.79, с начин на трайно ползване – НИВА, с площ от 4.550 дка, четвърта категория на земята, съставляващ имот № 106079, имот 79 от масив 106 в местността Чаир тарла – Остромила – юг, ЕКАТТЕ 59238.

Местоположение: Остромила - местност Чаир Тарла, Координати: 42.111209, 24.718515

Предимства: Подходящ за жилищно и промишлено строителство. Намира се в близост до жилищни обекти от едната страна и развита промишлена зона от другата (Коматевско шосе). Достъпът до имота е по полски път, като асфалтиран път има на разстояние под 1 км.

В имота не е изградена инженерна инфраструктура. Имотът е заграден от бетонна стена от север.

99,549.00 евро без ДДС

Изтегли подробна информация

Лица за контакт

Ренета Пергелова GSM: +359 877 067 330, reneta.pergelova@ubb.bg

Владимир Тодораков GSM: +359 882 882 653, vladimir.todorakov@ubb.bg


Форма за контакт


Вашето име:

Вашият e-mail адрес:

Вашият телефон:

Относно:

Вашето запитване:

Генерирай нов код