Оферта №1704

Офис, гр. Бургас

Офертна цена: 155,200.00 евро без ДДС

1 2
Тип на имота: Офис
Площm2:: 342.28
Лизинг Да
Описание:
Продажба на ОФИС находящ се на 1-ви надпартерен етаж от 4-етажна търговско - административна сграда в гр. Бургас, ул.”Индустриална” №41.

Възможност за отдаване под наем или на лизинг.

Разпределение на имота:
Офисът е със застроена площ от 315,17 кв.м., вкл. обособено помещение за кухня, два броя санитарни възли, ведно с 28,184 % ид.ч. от общите части на сградата равняващи се на 27,11 кв.м.

Описание на сградата, местоположение и инфраструктура:
Сградата има съвременна външна архитектура и оптимално вътрешно разпределение, акцентиращо върху функционалността на помещенията и икономично разходване на площите. Фасадните стени са оформени с окачени фасади и минерална мазилка с отделни характерни елементи, изпълнени с еталбонд. Районът на имота има отлична транспортна достъпност до всички квартали на града и ЦГЧ. Районът е бързо развиващ се търговско-промишлена зона, където в последните години са построени административно-търговски центрове. В близост са разположени търговски и складови обекти. Уличната мрежа и прилежащата вертикална планировка около сградите са в много добро състояние с възможностите за открито паркиране на леки автомобили.


Лица за контакт:
Ренета Пергелова, GSM: +359 877 067 330, e-mail: reneta.pergelova@ubb.bg
Владимир Тодораков, GSM: +359 882 882 653, e-mail: vladimir.todorakov@ubb.bg