Оферта №3397

Търговска и производствена сграда, кв. Овча купел, гр. София

Офертна цена: 1,590,000.00 евро без ДДС

1 2
Тип на имота: Административна, търговска и производствена сграда
Площm2:: 10 004
Лизинг Да
Описание:
Административна, търговска и производствена сграда с две надземни нива и едно подземно ниво, със ЗП от 4 246 кв.м. Построена през 1995 година.

Цената не включва земята.

Инсталации и оборудване:
Сградата е с 10 004 кв.м. РЗП и е построена през 1995 г. Проектирана е с 18 м. междуосие за избягване на средни колони, с 5,5 м. височина на етажите и земетръсна степен 9. Конструкцията на сградата е сглобяеми стоманобетонни колони и стоманобетонни подови панели Спирол.
- Електрозахранване: 1 MW
- Газ: налична
- Оптичен кабел: за интернет и телефон
- ВК: Градска инфраструктура Ф-12
- Подземни минерални води: налични

Разпределение на сградата:

Сградата се намира в старата част на квартал Овча Купел, на ул. Любляна № 46 А, в непосредствена близост до южната дъга на околовръстен път и бул. Цар Борис водещ към центъра.
- приземен етаж (сутерен) със ЗП от 1 512 кв. м.
- първи етаж със ЗП от 4 246 кв. м.
- втори етаж със ЗП от 4 246 кв. м.

Възможност за отдаване на лизинг.


Лица за контакт:
Александър Цончев, GSM: +359 896 894 052, e-mail: aleksandar.tsonchev@ubb.bg
Владимир Тодораков, GSM: +359 882 882 653, e-mail: vladimir.todorakov@ubb.bg