Оферта №4759

НОВ 12-импулсен изправителен трансформатор 500 Ka и 12-импулсна токоизправителна система 200kA

Цена по договаряне

1 2
Производител: -
Модел: -
Дата на регистрация: 2009
Състояние: нов
Сериен номер: -
Лизинг Да
Описание:
ФАБРИЧНО НОВ
ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ТРАНСФОРМАТОРА
Тип: Три-фазен маслен токоизправителен трансформаторен агрегат
Стандарти (електрически): IEC 176 в съответствие с DIN стандарта на метричната система
Местоположение: За външен монтаж
Надморска височина: s 245 m a.s.I.
Температура на околната среда: от -21 до +42 градуса по Целзий
Брой токоизправителни групи: 1
Номинална мощност: 37.060/4 x 13.100 Kva
Номинална честота: 50 Hz
Експлоатация: 2 x DSS
Номинален прав ток на всяка токоизправителна група1: 200 Ka
Номинален прав ток на всеки токоизправителен агрегат: 100 Ka
Номинално напрежение прав ток: 125 V
Диапазон на управление (посредством тиристор): 125 до 60 V
Компоновка (разположение на елементите) на схемата: 2 х двойна звезда с между-фазов
трансформатор
Фазов ефект на всеки токоизправител: 6-импулсен
Фазов ефект на всяка токоизправителна група 1:
12-импулсен
Ефективност на токоизправителна група 1,2: 97,2 %
Постоянно налягане на всяка токоизправителна група 1,2: без компенсация > 0.748

ОКОМПЛЕКТОВАНА 12-ИМПУЛСНА ТОКОИЗПРАВИТЕЛНА СИСТЕМА
200 Ka, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ:
1. Токоизправителен агрегат
2. Охладителна система на токизправителя
3. Променливо-токови проводникови шини
4. Право-токови проводникови шини
5. Право-токови разединители
6. Система за управление и защита на токоизправителя
7. Право-токова измервателна верига


Лица за контакт:
Евгени Марински, GSM: +359 882 636 436, e-mail: emarinski@interlease.bg
Методи Христов, GSM: +359 884 925 406, e-mail: mhristov@interlease.bg