Оферта №4999

Незастроен поземлен имот, находящ се в град София, местност "НПЗ Илиянци - запад I и II част

Офертна цена: 128,600.00 евро без ДДС

1 2
Тип на имота: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
Площm2:: 2338
Лизинг Да
Описание:
Парцел находящ се в НПЗ Илиянци с площ 2 338 кв.м.
Планоснимачен №606. Имотът попада в смесена многофункционална зона, като част от него попада в промишлена производствена зона.
Парцелът е с лице към трамваен релсов път на бул."Рожен". Имотът е без административен адрес.
Имотът е разположен в промишлено-складова зона на столицата. Квартал "Илиянци" е най-северният квартал на гр. София заедно с квартал "Требич". Районът е застроен предимно с административни и производствени сгради, складови бази и халета. В района се намира и един от най-големите търговски центрове в България - стоков базар "Илиянци".
В близост до района е и промишлена зона "Военна
рампа". Пътната комуникация се осъществява по бул."Рожен", бул."Илиянско шосе" и др. - основни пътни артерии в столицата.
Районът се обслужва от железопътна гара, автогара — северни крайградски линии, Автобусни линии 25, 26, 27, 29, 31, 87. Обръщалото на автобуси 83 и 108 е в рамките на кметството, трамвайни линии 11 и 12. Google maps координати: 42.747147,23.318714.


Лица за контакт:
Ренета Пергелова, GSM: +359 877 067 330, e-mail: reneta.pergelova@ubb.bg
Владимир Тодораков, GSM: +359 882 882 653, e-mail: vladimir.todorakov@ubb.bg