Оферта №5087

Сграда, площад Славейков, София

Цена по договаряне

1 2
Тип на имота: недвижим имот
Площm2:: 5190.56
Лизинг Да
Описание:
Сграда, площад Славейков, София


Лица за контакт:
Юлия Шишкова, GSM: +359 877 067 332, e-mail: julia.shishkova@ubb.bg
Радостина Намер, GSM: +359 882 882 653, e-mail: radostina.namer@ubb.bg