Оферта №5148

ИНДУСТРИАЛЕН ИМОТ В ГР. ВИДИН,ЮЖНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА

Офертна цена: 695,000.00 евро без ДДС

1 2
Тип на имота: Индустриален имот
Площm2:: 52 079
Лизинг Да
Описание:
Имотът е разположен в Южна промишлена зона, гр. Видин на територията на бивш месокомбинат в близост до ул. Цар Александър II на брега на река Дунав. Сградният фонд се състои от индустриални сгради и бензиностанция. Имотът е достъпен посредством асфалтов път чрез автомобилен и автобусен транспорт, както и жп линия, изградена е цялата необходима за експлоатация на имота инфраструктура: електроснабдяване, водоснабдяване, канализация. Голяма част от сградния фонд е в лошо състояние. Някои от сградите са напълно разрушени, останалите съществуващи не се експлоатират и подлежат на събаряне.
РЗП на съществуващи сгради: 2,181 кв.м.
Площ на земята: 52,079 кв.м.
Предимства на имота:

- Отлична локация – разположен в близост до международен път Е79 и река Дунав, непосредствено до жп линия, локацията предлага възможност за изграждане на транспортен и/или логистичен център, даващи възможност за съхранение на значителни по обем товари, както и дистрибутиране на такива товари използвайки сухопътен, речен и железопътен транспорт.
 
- Местоположението предполага удобен достъп до река Дунав и възможност за изграждане на пристанищен терминал за генерални, насипни, течни и други товари.
 
- Предвид, че последното предназначение на имота е за производство в хранително-вкусовата промишленост, има достъп до електричество, вода и канализация, необходими за изграждане на промишлено производство.

- Размерът на парцела – 52 дка, позволява реализирането на мащабни проекти, вкл. изграждане на складови, транспортни, логистични или производствени обекти.


Лица за контакт:
Даниел Иванов, GSM: +359 877 067 331, e-mail: daniel.ivanov@ubb.bg
Владимир Тодораков, GSM: +359 882 882 653, e-mail: vladimir.todorakov@ubb.bg