Оборудване

Актив ЛизингТип Цена
Филтър-преса за цинково производство за подготовка на кадмий “TEFSA” EHC-800/16 yesИндустриални машини и производствени линии 39,310.00 лв без ДДС
Филтър-преса за медна очистка с обработка на утайката “TEFSA” EHC-800/16 yesИндустриални машини и производствени линии 64,681.00 лв без ДДС
Професионално перално оборудване yes 6,486.00 лв без ДДС
Плетачни машини за производство на чорапи NAGATA K-172 P yesШивашко, текстилно и плетачно оборудване 5,119.00 лв без ДДС
Кламер за мотокар Appliance Clamp Kaup 2 T 403 G yesДруги машини и съоръжения 1,991.00 лв без ДДС
Кламер за мотокар Appliance Clamp Kaup 2 T 403 G yesДруги машини и съоръжения 1,991.00 лв без ДДС
Стенд за изпитване на буфери noДруги машини и съоръжения 3,277.00 лв без ДДС
Инсталация за боядисване и сушене на ЖП вагони Technofirma VDPE80LM yes 304,809.00 лв без ДДС
НОВ 12-импулсен изправителен трансформатор 500 Ka и 12-импулсна токоизправителна система 200kA yesИндустриални машини и производствени линии 3,561,746.00 лв без ДДС
Преса за гореща вулканизация за поправка на транспортни ленти с ширина до 1 200 мм. yes 21,561.00 лв без ДДС
Мостов едногредов кран "Краностроене - инженеринг" yes 51,900.00 лв без ДДС
Каландър PS 1000 yes 13,269.00 лв без ДДС
Болнично оборудване yes 11,785.00 лв без ДДС
Респиратор Shangrlla 590 no 3,051.00 лв без ДДС
Болнично оборудване no 1,345.00 лв без ДДС
Графичен рентгенов пост с рентгенов генератор 50 KW-PHILIPS Standard 50 yes 5,354.00 лв без ДДС