Оборудване

Актив ЛизингТип Цена
Употребявана климатична инсталация на газ на абсорбционен принцип
Нова оферта
yes 31,700.00 лв без ДДС
Медицински ортопедичен набор
Нова оферта
yes 20,500.00 лв без ДДС
Професионално перално оборудване
Нова оферта
yes 7,564.00 лв без ДДС
5-цветна офсетна печатарска машина Heidelberg SM 52-5-H
Нова оферта
yes 457,664.22 лв без ДДС
Автоматична машина за бродерия Hotfix Setter, модел CAMS 1V-6P yesШивашко, текстилно и плетачно оборудване 3,069.00 лв без ДДС
Оборудване за сушилна камера за дървесина и котел водогреен с газова горелка yesДруги машини и съоръжения 6,800.00 лв без ДДС
Дълбачна фреза за поставяне на панти CENTAURO FCA 2400 noДруги машини и съоръжения 2,500.00 лв без ДДС
Въздухоохладители GOEDHART и хладилна автоматика DANFOSS yesМашини и съоръжения за хранително-вкусовата промишленост 9,330.00 лв без ДДС
Дезодорираща система-тип"DE SMET" yesМашини и съоръжения за хранително-вкусовата промишленост 8,900.00 лв без ДДС
Оборудване за цех за месни продукти yesМашини и съоръжения за хранително-вкусовата промишленост 4,800.00 лв без ДДС
Автосервизно оборудване OTC Europe and Technotest noАвто-сервизно и лабораторно оборудване 1,930.00 лв без ДДС
Пакетажна машина yesДруги машини и съоръжения 4,400.00 лв без ДДС
Трансформатор маслен ЕТN 5000 kVA 6/2х0,69kV ФАБРИЧНО НОВ yesДруги машини и съоръжения 17,900.00 лв без ДДС
Трансформатор маслен ЕТN 5000 kVA 6/2х0,69kV ФАБРИЧНО НОВ yesДруги машини и съоръжения 17,900.00 лв без ДДС
Трансформатор маслен ЕТN 6500 kVA 6/0,69kV ФАБРИЧНО НОВ yesДруги машини и съоръжения 21,000.00 лв без ДДС
Трансформатор маслен ЕТN 2000 kVA 6/0,4kV ФАБРИЧНО НОВ yesДруги машини и съоръжения 6,500.00 лв без ДДС