Оборудване

Актив ЛизингТип Цена
Болнично оборудване
Нова оферта
no 1,559.00 лв без ДДС
Респиратор Shangrlla 590 no 3,381.00 лв без ДДС
Болнично оборудване yes 13,058.00 лв без ДДС
Оборудване за цех за месни продукти yesМашини и съоръжения за хранително-вкусовата промишленост 4,562.00 лв без ДДС
Мостов едногредов кран "Краностроене - инженеринг"
Нова оферта
yes 57,507.00 лв без ДДС
Мостов едногредов кран "Краностроене - инженеринг"
Нова оферта
yes 57,507.00 лв без ДДС
Инсталация за боядисване и сушене на ЖП вагони Technofirma VDPE80LM yes 320,852.00 лв без ДДС
Медицински ортопедичен набор yes 19,475.00 лв без ДДС
Употребявана климатична инсталация на газ на абсорбционен принцип yes 30,115.00 лв без ДДС
Ролни офсетови машини ZIRKON SUPRA 660 - 2бр. yes 88,350.00 лв без ДДС
Автоматична вертикална линия за броене и пакетиране на хранителни продукти PFM Azimuth EW yesМашини и съоръжения за хранително-вкусовата промишленост 42,750.00 лв без ДДС
Автосервизно оборудване OTC Europe and Technotest noАвто-сервизно и лабораторно оборудване 1,742.00 лв без ДДС
Проктор универсален Infratest 10-18550 yesАвто-сервизно и лабораторно оборудване 10,830.00 лв без ДДС
Оборудване за сушилна камера за дървесина и котел водогреен с газова горелка yesДруги машини и съоръжения 6,137.00 лв без ДДС
Въздухоохладители GOEDHART и хладилна автоматика DANFOSS yesМашини и съоръжения за хранително-вкусовата промишленост 8,421.00 лв без ДДС
Дезодорираща система-тип"DE SMET" yesМашини и съоръжения за хранително-вкусовата промишленост 8,032.00 лв без ДДС