Оборудване

Актив ЛизингТип Цена
Понтова машина Brother HL-430F yesШивашко, текстилно и плетачно оборудване 68,204.00 лв без ДДС
Linde H60D yesИндустриални машини и производствени линии 82,230.00 лв без ДДС
Linde H50T yesИндустриални машини и производствени линии 64,600.00 лв без ДДС
Linde H50T yesИндустриални машини и производствени линии 64,900.00 лв без ДДС
Linde H50T yesИндустриални машини и производствени линии 79,900.00 лв без ДДС
Linde H50T yesИндустриални машини и производствени линии 65,400.00 лв без ДДС
Механична капсачка HYMI 88/HyNr noДруги машини и съоръжения 9,290.00 лв без ДДС
Ел. палетна количка Hyster, модел P2.0S FBW yesИндустриални машини и производствени линии 13,585.00 лв без ДДС
Автоматична линия за прошиване на палетни възглавници Styrtehnik Multiple Line yesШивашко, текстилно и плетачно оборудване 230,594.00 лв без ДДС
Машина за производство на възглавници MERELLO ME320, PILLOWS CASE SEWER MACHINE yesШивашко, текстилно и плетачно оборудване 117,050.00 лв без ДДС
Машина за производство на възглавници Merello ME306 FULL AUTOMATIC PILLOWS ROLLING PACK MACHI yesШивашко, текстилно и плетачно оборудване 115,948.00 лв без ДДС
Автоматична линия за прошиване на палетни възглавници Styrteknik Myltiple Line yesШивашко, текстилно и плетачно оборудване 207,889.00 лв без ДДС
Рийч трак Hyster R2.0HD-TFFL–12 500 yesИндустриални машини и производствени линии 55,053.00 лв без ДДС
Рийч трак Hyster R2.0HD-TFFL–12 500 yesИндустриални машини и производствени линии 54,977.00 лв без ДДС
Ел. палетна количка Hyster, модел P2.0S FBW yesИндустриални машини и производствени линии 12,065.00 лв без ДДС
Ел. палетна количка Hyster, модел P2.0S FBW yesИндустриални машини и производствени линии 12,255.00 лв без ДДС